Ổ cứng Laptop

Nâng cấp ổ cứng chính hãng - Laptopxachtayshop.com
Nâng cấp ổ cứng HDD (Hard Disk Drive)

160GB >> 250GB - 300.000 VNĐ

160G >> 320GB - 350.000 VNĐ

250GB, 320GB >> 500GB - 300.000 VNĐ

320GB >> 1TB - 1.000.000 VNĐ

500GB >> 1TB - 750.000 VNĐ
 

Nâng cấp ổ cứng SSD (solid-state drive)

HDD 320GB >> SSD 128GB 800.000 VNĐ

HDD 500GB >> SSD 128GB 600.000 VNĐ

SSD 128GB >> SSD 256GB 800.000 VNĐ

SSD 256GB >> SSD 480GB, 512GB 1.700.000 VNĐ

 

Nâng cấp ổ cứng M SATA

M SATA SSD GIÁ

M SATA SSD 128GB >> M.SATA SSD256GB 900.000 VNĐ

M SATA 256GB >> M SATA 512 - 2.000.000 VNĐ

 

M2 SATA 128GB >> M2 SATA 256GB 1.000.000 VNĐ

M2 SATA 256GB >> M2 SATA 512GB 2.500.000 VNĐ

M2 SATA 512GB >> M2 SATA 1TB 3.500.000 VNĐ

Gọi Ngay
Chat