Kết quả tìm kiếm: “cảm ứng”

Văn phòng | kế toán
27%
15.390.000 
 • 15.6 inch
 • R5 3450U
 • SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Văn phòng | siêu bền
36%
21.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1145G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2,89 Kg
dell xps 7390 usa
Thiết kế thời thượng
24%
19.390.000 
 • 13.3 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
19%
24.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,35 Kg
Thiết kế thời thượng
45%
32.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1260P
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Thiết kế thời thượng | đồ họa
28%
43.590.000 
 • 15.6 inch
 • i9 11900H
 • M2.SSD
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,81 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
22.390.000 
 • 14 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Đồ họa | thiết kế
26%
20.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD
 • NVIDIA Quadro P520
 • 1,75 Kg
Văn phòng | siêu bền
24%
12.990.000 
 • 14 inch
 • i7 7600U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,3 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
18.590.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,3 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
12.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,95 Kg
Văn phòng | siêu bền
22%
23.890.000 
 • 14 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,31 Kg
Đồ họa | thiết kế
24%
28.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 10400H
 • M2.SSD
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 1,84 Kg
Văn phòng | siêu bền
18%
22.590.000 
 • 14 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,36 Kg
Đồ họa | thiết kế
22%
29.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 9850H
 • M2.SSD
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
25%
24.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD
 • NVIDIA GeForce MX450
 • 1,99 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
45%
35.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu bền
29%
17.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Văn phòng | siêu bền
13%
13.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 9300H
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,88 Kg
Văn phòng | siêu bền
51%
10.090.000 
 • 14 inch
 • i5 7300U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,7 Kg
Văn phòng | siêu bền
21%
12.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 8350U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,95 Kg
16%
3.590.000 
35%
490.000 
21%
1.250.000 
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
23.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
39.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Dell XPS 15 9520
Thiết kế thời thượng | đồ họa
9%
77.890.000 
 • 15.6 inch
 • i9 12900HK
 • M2.SSD
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,96 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
17%
24.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,38 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
23.790.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1230U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,38 Kg
Đồ họa | thiết kế
21%
30.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1265U
 • M2.SSD
 • NVIDIA Quadro T550 FHD
 • 1,58 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,29 Kg
Đồ họa | thiết kế
25%
58.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • NVIDIA Quadro RTX A2000
 • 1,84 Kg
HP Pavilion 14 DV0072TX
Cảm ứng lật xoay 360°
25%
45.590.000 
 • 14 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,9 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
19.590.000 
 • 14 inch
 • R5 5625U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,54 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
22.690.000 
 • 14 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,44 Kg
Văn phòng | siêu bền
19%
14.590.000 
 • 14 inch
 • i5 8365U
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
Liên hệ
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Dell XPS 15 9520 v
Thiết kế thời thượng | đồ họa
13%
65.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,84 Kg
Thiết kế thời thượng | đồ họa
24%
42.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,81 Kg
Gọi tư vấn
Chat