Tính bền vững tại Laptopxachtayshop

Tính bền vững tại Laptopxachtayshop

Thông điệp từ Ceo của chúng tôi

Tại hệ sinh thái của laptopxachtayshop, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của người dùng bằng cách lựa chọn khắt khe theo tiêu chí sản phẩm phải thân thiện với môi trường. Những kỹ sư phải có trình độ cao và có tâm trong quá trình hỗ trợ khách hàng.

CEO & Giám đốc Kỹ Thuật

Nguyễn Đăng Thi

Hòa nhập & phát huy khả năng

Tại môi trường làm việc của Laptopxachtayshop, chúng tôi đón nhận & tạo cơ hội cho các thành viên mới được phát huy tài năng của từng cá nhân.

Một môi trường hòa nhập, nơi mà tinh thần đồng đội là trên hết, cho phép nhân viên trở thành chính họ và cùng nhau cải thiện cộng đồng của chúng ta.

 

Tính bền vững của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn đưa tính bền vững vào công việc hằng ngày của toàn hệ thống, để nó định hình tư duy và cách chúng tôi kinh doanh.

Chúng tôi phát triển tính bền vững trong quản lí của hệ thống Laptopxachtayshop về trách nhiệm xã hội, môi trường và quản trị doanh nghiệp.

Tham vọng của chúng tôi là ứng dụng những phương pháp quản trị về môi trường và tính tập thể cao trong toàn hệ thống.

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã thiết lập một chiến lược bền vững nhằm mang lại nhiều giá trị nhất có thể cho khách hàng, bằng cách truyền cảm hứng đổi mới trong các sản phẩm của chúng tôi.

Tại Laptopxachtayshop, chúng tôi nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng công việc của chúng tôi không chỉ là những gì chúng tôi đạt được mà còn là cách chúng tôi đạt được điều đó. Cách chúng ta tiến hành kinh doanh cũng quan trọng như sản phẩm chúng ta bán và dịch vụ chúng ta cung cấp. Điều đó có nghĩa là tuân thủ luật pháp của cộng đồng nơi chúng ta kinh doanh. Nhưng như vậy là chưa đủ. Các cộng sự làm việc tại Laptopxachtayshop được kỳ vọng sẽ hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn và giá trị cao của chúng ta — tôn trọng, phục vụ, xuất sắc và chính trực.

Hành động nhất quán với những giá trị này đòi hỏi một nền văn hóa chính trực hướng dẫn tất cả các quyết định của chúng ta. Quy tắc Ứng xử của chúng ta phản ánh chúng ta là ai với tư cách là một tổ chức và cách chúng ta đưa văn hóa của mình vào cuộc sống trong công việc hàng ngày. Nó áp dụng cho mọi nhân viên của Laptopxachtayshop . Chúng tôi cũng kỳ vọng các đối tác kinh doanh của mình sẽ chấp nhận các giá trị của chúng tôi và đáp ứng các tiêu chuẩn cao này.

Cam kết của chúng tôi về tính toàn vẹn được phản ánh trong các hành động của chúng tôi. Từ việc đảm bảo sản phẩm chúng tôi bán là đáng tin cậy; để sử dụng công nghệ và dữ liệu một cách có đạo đức và có trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn
Chat
Zalo