Văn phòng | siêu bền
31%
18.590.000 
 • 14 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
dell xps 7390 usa
Thiết kế thời thượng
25%
19.090.000 
 • 13.3 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD 256GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Thiết kế thời thượng
45%
32.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1260P
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Thiết kế thời thượng
35%
29.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,17 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
38%
28.590.000 
 • 14 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
16.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD 256GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
27%
42.590.000 
 • 16 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
11.790.000 
 • 14 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
31%
17.590.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu bền
29%
17.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
28.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SATA 256GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
17%
24.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,38 Kg
Văn phòng | siêu bền
14%
26.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
25%
16.090.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05
Cảm ứng lật xoay 360°
22%
17.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
21.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,26 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
39.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SATA 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
23.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1065G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
HP Pavilion 14 DV0072TX
Cảm ứng lật xoay 360°
25%
45.590.000 
 • 14 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD 1TB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,9 Kg
Thiết kế thời thượng
17%
48.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1195G7
 • M2.SSD 1TB
 • RAM 32GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2,8 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
14.690.000 
 • 14 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu bền
28%
17.090.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD 256GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Thiết kế thời thượng
Liên hệ
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SATA 256GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
18%
17.790.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Thiết kế thời thượng
26%
19.190.000 
 • 13.3 inch
 • i7 8550U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,27 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
36.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SATA 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
29%
32.590.000 
 • 13 inch
 • i7 1160G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 0,97 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
16.190.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
30%
39.090.000 
 • 14 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD 1TB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,9 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
17%
46.390.000 
 • 14 inch
 • i7 1195G7
 • M2.SSD 1TB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,34 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
23.790.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1230U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,38 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
13%
46.390.000 
 • 13 inch
 • i7 1260P
 • M2.SSD
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 966,5g
Thiết kế thời thượng
21%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,27 Kg
Thiết kế thời thượng
14%
15.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
22.790.000 
 • 14 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,39 Kg
Thiết kế thời thượng
24%
11.890.000 
 • 15.6 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
21.190.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,3 Kg
Thiết kế thời thượng
16%
16.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 256GB
 • RAM 8GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,7 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,29 Kg
Văn phòng | siêu bền
35%
21.090.000 
 • 14 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Gọi tư vấn
Chat