Thiết kế thời thượng
16%
21.390.000 
 • 14.1 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB LPDDR4 4266MHz
 • Intel ®Iris® Xe Graphics
 • 1.6 Kg
Văn phòng | siêu bền
36%
21.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1145G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2,89 Kg
Văn phòng | siêu bền
25%
18.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1145G7
 • M2.SSD
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,37 Kg
dell xps 7390 usa
Thiết kế thời thượng
25%
19.090.000 
 • 13.3 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD 256GB
 • 8GB LPDDR3 2133MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Thiết kế thời thượng
27%
18.690.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel Iris Xe Graphics
 • 1.74 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
19%
24.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,35 Kg
Văn phòng | siêu bền
13%
22.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1250P
 • M2.SSD
 • 16GB DDR5 4800 MT/s
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,49 Kg
Thiết kế thời thượng
45%
32.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1260P
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR5 5200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Chuyên văn phòng, bền bỉ
22%
27.590.000 
 • i7 1270P
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800 MT/s
 • 1,49 Kg
Thiết kế thời thượng
35%
29.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD
 • 16GB LPDDR5 5200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,17 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
22.390.000 
 • 14 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
38%
28.590.000 
 • 14 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
Liên hệ
 • 14 inch
 • i7 8665U
 • M2.SSD 256GB
 • 16GB LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,08 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
16.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD 256GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Thiết kế thời thượng
17%
21.590.000 
 • 16 inch
 • i5 1240P
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,91 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
26%
16.390.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB LPDDR4x 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
17.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD 512GB
 • 12GB DDR4 3200MHz
 • Intel Iris Xe Graphics
 • 1.7 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
Liên hệ
 • 14 inch
 • i7 8665U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,08 Kg
Văn phòng | siêu bền
24%
14.390.000 
 • 14 inch
 • i7 8665U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2400MHz
 • Intel® UHD Graphics
 • 1.4 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
27%
42.590.000 
 • 16 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
25.390.000 
 • 14 inch
 • i7 1265U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,44 Kg
Văn phòng | siêu bền
35%
19.890.000 
 • 14 inch
 • i5 1145G7
 • M2.SSD
 • 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,31 Kg
Thiết kế thời thượng
29%
18.090.000 
 • 13.3 inch
 • i5 11320H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,26 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
Liên hệ
 • 14 inch
 • i5 8265U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,08 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
21.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD 256GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Văn phòng | siêu bền
18%
22.590.000 
 • 14 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD 256GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,36 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
45%
35.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x 4266MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
31%
17.590.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 2133MHz LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu bền
29%
17.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Thiết kế thời thượng
31%
17.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SATA 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,06 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
36.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SATA 512GB
 • 8GB LPDDR4x 4267MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
23.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1065G7
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 3733MHz LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Dell Vostro 15 5620
Thiết kế thời thượng
16%
23.090.000 
 • 16 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,91 Kg
Nơi nhập dữ liệu
Văn phòng | siêu mỏng
18%
17.790.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB 2133MHz LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB 2400MHz DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,29 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
22.390.000 
 • 14 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,37 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
30%
39.090.000 
 • 14 inch
 • i7 1255U
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB LPDDR4x 4266MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,9 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
29%
32.590.000 
 • 13 inch
 • i7 1160G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x 4267MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 0,97 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
Liên hệ
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 256GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Thiết kế thời thượng
26%
19.190.000 
 • 13.3 inch
 • i7 8550U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR3 2133MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,27 Kg
Gọi tư vấn
Chat