Game | đồ họa
16%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
9%
24.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12450H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Game | đồ họa
16%
15.690.000 
 • 15.6 inch
 • i5 10300H
 • M2.SSD 512GB
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
24%
19.090.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
23%
24.190.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
17%
22.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12450H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
10%
26.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Game | đồ họa
20%
19.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11300H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 16GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
10%
28.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3060
 • 2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
14%
25.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • RAM 8GB
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Gọi tư vấn
Chat